SHOWROOM & BOUTIQUE

1F, 27-15, Gangnam-daero 162-gil (sinsa-dong 522-18),

Gangnam-gu, Seoul, KOREA

T. +82  (0)70 - 4046 - 6549

 

F. +82  (0)2 - 6442 - 7355

E. wanasheen@gmail.com

H. www.aurevoir-simone.com

B. blog.naver.com/osimone

 

 

 

 

 

BOUTIQUE  BUSAN

 

KYUNGDONG STAR JADE 2F, 763 U-DONG HAEUNDAE-GU BUSAN KOREA

 

T. +82  (0)70 - 4142 - 6549

 

 

 

 

 

 

HYUNDAI DEPARTMENT STORE - the HYUNDAI

IN PANGYO 

 

3F, 20 PANGYOYEOK-RO 146 BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI

GYEONGGI-DO  KOREA

 

T. +82 (0)31 - 5170 - 1367

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE STORE

 

BOUTIQUE SIMONE   :  www.boutique-simone.com

W CONCEPT  :  www.wconcept.co.kr

WIZWID :   www.wizwid.com